Obraćanje prorektor za nastavu i studentska pitanja

Poštovane koleginice i kolege, poštovani studenti – brucoši,
Imam prijatnu dužnost i posebno zadovoljstvo da vas pozdravim u ime Nezavisnog univerziteta Banja Luka, u ime vlasnika i osnivača, u ime Rektora i, naravno, u moje lično ime, a povodom početka nove akademske 2015/2016 godine. Nezavisni univerzitet Banja Luka ove godine obilježava desetogodišnjicu svoga rada i postojanja i upisuje jedanaestu generaciju studenata na akademskim studijskim programima. Nezavisni univerzitet je jedan od prvih akreditovanih univerziteta u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini i jedan od prvih univerziteta koji je u svom radu prihvatio principe „bolonjske deklaracije“, koji se realizuju u evropskom prostoru visokog obrazovanja.
Univerzitet je opredijeljen za razvoj i jačanje institucionalnih kapaciteta koji će dovesti do ostvarivanja ključnih ciljeva visokog obrazovanja i razvoja i postizanja projektovanih kompetencija i ishoda učenja svih učesnika u nastavno-naučnom procesu, a posebno studenata.
Komparativna prednost našeg univerziteta u odnosu na druge je ta što je student u fokusu cjelokupnog nastavno-naučnog procesa i svi drugi učesnici u procesu dužni su svoje aktivnosti usmjeravati u tom pravcu. Razvoj vlastitog nastavno-naučnog kadra je najbolja garancija za to. Svi naši nastavnici i saradnici su prihvatili ovakav pristup i tokom cijele akademske godine ostvaruju interaktivan pristup u radu sa studentima. Rad studenata se prati tokom cijele godine i vrednuje u skladu sa normama utvrđenim u Pravilima studiranja na prvom i drugom ciklusu studija, kao i drugim opštim aktima univerziteta. Studentima su na raspolaganju svi potrebni servisi, kojima se u cijelosti ovladava upisanim studijskim programom.
Informatička opremljenost univerziteta je zadovoljavajuća i kreirana je u skladu sa stvarnim potrebama studenata u procesu sticanja novih znanja, koja će biti ključna kvalifikacija za obavljanje poslova u realnoj praksi u budućnosti.
Ukupni resursi univerziteta pružaju sigurnu garanciju za sticanje novih znanja i vještina i opravdavaju naš slogan „Mjesto gdje počinje budućnost!“ Ja vas uvjeravam da je to zaista tako. Mi smo okrenuti prošlosti onoliko koliko je potrebno, sadašnjost razumijemo dovoljno, a budućnost je pravo vrijeme za naša znanja i vještine.
Nakon ovog mog obraćanja, vi ćete imati priliku da malo detaljnije porazgovarate sa vašim dekanima i profesorima, a ja vam, na samom kraju, još jednom želim puno uspjeha i sreće u zajedničkom poduhvatu obrazovanja za novo vrijeme!

Prorektor za nastavu i studentska pitanja
Prof. dr Slobodan S. Župljanin