pedagogija

Cilj studijskog programa je da osposobi studenta za rad sa djecom koja pohađaju osnovno obrazovanje (razrednu nastavu), odnosno osposobljavanje za rad sa djecom u predškolskom uzrastu. Širina poznavanja rada sa djecom daje obrazovanje visokog kvaliteta. Znanje studenata će biti dodatno povećano praktičnim radom tokom trajanja obrazovnog procesa na prvom ciklusu studija.
Po završetku studija profesori razredne nastave mogu se zaposliti u školama kao učitelji, u organima državne uprave, vaspitno – obrazovnim ustanovama kao savjetnici, medijskim kućama, udruženjima i institutima koji se bave poboljšanjem kvaliteta obrazovanja.
Po završetku studija diplomirani vaspitači predškolske djece mogu se zaposliti u predškolskim centrima, u organima državne uprave, medijskim kućama, vaspitno-obrazovnim ustanovama kao savjetnici, udruženjima i institutima koji se bave poboljšanjem kvaliteta obrazovanja.
Studijski program: Razredna nastava
Izlazni profil: Profesor razredne nastave
Studijski program: Predškolsko vaspitanje
Izlazni profil: Diplomirani vaspitač predškolske djece
Studijski program: Specijalna edukacija i rehabilitacija
Izlazni profil: Profesor specijalne edukacije i rehabilitacije

I-ciklus

Akademski naziv: Profesor razredne nastave

 

Prva godina – Prvi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

RN-01

Filozofija vaspitanja

2

0

3

RN-02

Engleski jezik I

2

1

4

RN-03

Opšta pedagogija I

2

2

5

RN-04

Opšta psihologija

2

2

5

RN-05

Porodična pedagogija

2

2

5

RN-06

Srpski (maternji) jezik I

2

2

4

RN-07

Izborni predmet 1

2

1

4

UKUPNO

 

14

10

30

 

Prva godina – Drugi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

RN-08

Engleski jezik II

2

1

4

RN-09

Školska pedagogija

2

2

5

RN-10

Razvojna psihologija I

2

2

4

RN-11

Opšta pedagogija II

2

2

5

RN-12

Srpski (maternji) jezik II

2

2

4

RN-13

Matematika I

2

1

4

RN-14

Izborni predmet 2

2

0

4

UKUPNO

 

14

10

30

 

Druga godina – Treći semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

RN-15

Didaktika

2

2

3

RN-16

Fizičko vaspitanje

0

2

2

RN-17

Razvojna psihologija II

2

1

5

RN-18

Pedagoška psihologija

2

2

3

RN-19

Matematika II

2

2

4

RN-20

Vokalno-instrumentalna nastava

2

1

3

RN-21

Osnovi prirodnih i društvenih nauka

2

2

5

RN-DP

Didaktička praksa

   

5

UKUPNO

 

12

12

30

 

Druga godina – Četvrti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

RN-22

Likovna kultura

2

1

4

RN-23

Metodika nastave srpskog jezika i književnosti I

2

2

4

RN-24

Metodika nastave prirode i društva I

2

2

4

RN-25

Metodika nastave matematike I

2

1

4

RN-26

Metodika nastave fizičkog vaspitanja I

2

1

3

RN-27

Metodika nastave likovne kulture

2

2

3

RN-28

Metodika nastave muzičke kulture I

2

1

4

RN-MP

Metodička praksa

   

4

UKUPNO

 

14

10

30

 

Treća godina – Peti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

RN-29

Metodologija pedagoških istraživanja

2

2

4

RN-30

Metodika nastave srpskog jezika i književnosti II

2

2

4

RN-31

Metodika nastave matematike II

2

2

5

RN-32

Metodika nastave prirode i društva II

2

1

3

RN-33

Metodika nastave fizičkog vaspitanja II

2

1

3

RN-34

Metodika nastave muzičke kulture 2

2

1

5

RN-35

Izborni predmet 3

2

1

3

RN-MP

Metodička praksa

0

0

3

UKUPNO

 

14

10

30

 

Treća godina – Šesti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

RN-36

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

2

2

6

RN-37

Metodika nastave srpskog jezika i književnosti III

2

2

6

RN-38

Priprema djeteta za polazak u školu

2

2

5

RN-39

Metodika nastave matematike III

2

2

5

RN-40

Završni (dodiplomski) rad

0

0

8

UKUPNO

 

8

8

30

Izborni nastavni predmeti od 4 ECTS boda su:

 1. Pedagoška informatika;
 2. Pedagoška komunikacija;
 3. Književnost za djecu;
 4. Specijalna pedagogija;
 5. Sociologija obrazovanja.

Izborni nastavni predmeti od 3 ECTS boda su:

 1. Dramska radionica;
 2. Ekologija;
 3. Psihologija darovitosti.

Akademski naziv: Diplomirani vaspitač predškolske djece

 

Prva godina – Prvi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PV-01

Filozofija vaspitanja

2

0

3

PV-02

Engleski jezik I

2

1

4

PV-03

Opšta pedagogija I

2

2

5

PV-04

Opšta psihologija

2

2

5

PV-05

Porodična pedagogija

2

2

5

PV-06

Srpski (maternji) jezik I

2

2

4

PV-07

Izborni predmet 1

2

1

3

PV-HO

Hospitovanje

0

0

1

UKUPNO

 

14

10

30

 

Prva godina – Drugi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PV-08

Engleski jezik II

2

1

4

PV-09

Predškolska pedagogija

2

2

6

PV-10

Razvojna psihologija I

2

2

4

PV-11

Opšta pedagogija II

2

2

4

PV-12

Srpski (maternji) jezik II

2

2

4

PV-13

Matematika

2

2

4

PV-14

Izborni predmet 2

2

0

2

PV-HO

Hospitovanje

0

0

2

UKUPNO

 

14

11

30

 

Druga godina – Treći semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PV-15

Didaktika

2

2

3

PV-16

Fizičko vaspitanje

0

2

2

PV-17

Razvojna psihologija II

2

1

5

PV-18

Pedagoška psihologija

2

2

3

PV-19

Matematika sa elementarnim matematičkim pojmovima

2

2

4

PV-20

Vokalno-instrumentalna nastava

2

1

3

PV-21

Osnovi prirodnih i društvenih nauka nauka

2

2

5

PV-MP

Metodička praksa

   

5

UKUPNO

 

12

12

30

 

Druga godina – Četvrti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PV-22

Likovna kultura

2

1

3

PV-23

Metodika vaspitno-obrazovnog rada

2

2

4

PV-24

Metodika razvoja govora

2

2

4

PV-25

Metodika elementarnih matematičkih pojmova I

2

1

4

PV-26

Metodika upoznavanja okoline I

2

2

4

PV-27

Metodika nastave likovne kulture

2

1

4

PV-28

Metodika nastave muzičke kulture I

2

1

4

PV-MP

Metodička praksa

   

3

UKUPNO

 

14

10

30

 

Treća godina – Peti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PV-29

Metodologija pedagoških istraživanja

2

2

7

PV-30

Metodika upoznavanja okoline II

2

2

5

PV-31

Metodika nastave fizičkog vaspitanja I

2

2

5

PV-32

Metodika nastave muzičke kulture II

2

2

5

PV-33

Metodika elementarnih matematičkih pojmova II

2

2

5

PV-34

Izborni predmet 3

2

2

3

UKUPNO

 

12

12

30

 

Treća godina – Šesti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PV-35

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

2

2

4

PV-36

Metodika nastave fizičkog vaspitanja II

2

2

5

PV-37

Priprema djeteta za polazak u školu

2

2

5

PV-38

Dječija antropologija

2

2

5

PV-39

Metodika elementarnih matematičkih pojmova III

2

2

4

PV-40

Završni (dodiplomski) rad

   

7

UKUPNO

 

10

10

30

Izborni nastavni predmeti su:

 1. Pedagoška informatika;
 2. Pedagoška komunikacija;
 3. Književnost za djecu;
 4. Specijalna pedagogija;
 5. Sociologija obrazovanja.
 6. Dramska radionica;
 7. Likovna radionica;
 8. Ekologija;
 9. Psihologija darovitosti;
 10. Radionica stvaralaštva u pokretu

Akademski naziv: Diplomirani vaspitač predškolske djece

 

Prva godina – Prvi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PPV-01

Filozofija vaspitanja

2

2

6

PPV-02

Opšta pedagogija

4

2

8

PPV-03

Vokalno instrumentalna nastava

2

1

5

PPV-04

Srpski jezik

3

2

7

PPV-05

i

PPV-06

Izborni predmet 1

Socilogija obrazovanja ili Scenska umjetnost – student bira jedan od dva ponuđena predmeta

2

4

UKUPNO

     

30

 

Prva godina – Drugi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PPV-07

Istorija predškolske pedagogije

3

2

7

PPV-08

Opšta psihologija

2

2

6

PPV-09

Kultura govora

2

1

5

PPV-10

Strani jezik 1

2

 

4

PPV-11

i

PPV-12

Izborni predmet 2

Dječije muzičko stvaralaštvo ili Dramske igre za djecu– student bira jedan od dva ponuđena predmeta

2

 

4

PPV-PP

Pedagoška praksa

 

4

4

UKUPNO

     

30

 

Druga godina – Treći semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PPV-13

Predškolksa pedagogija 1

4

2

8

PPV-14

Razvojna psihologija

2

2

6

PPV-15

Matematika sa elementarnim matematičkim pojmovima

2

1

5

PPV-16

Osnove prirodnih i društvenih nauka

3

2

7

PPV-17

i

PPV-18

Izborni predmet 3

Računari u predškolskim ustanovama ili Elementarne igre u prirodi – student bira jedan od dva ponuđena predmeta

2

 

4

UKUPNO

     

30

 

Druga godina – Četvrti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PPV-19

Predškolska pedagogija 2

3

2

7

PPV-20

Porodična pedagogija

2

2

6

PPV-21

Književnost za djecu

2

1

5

PPV-22

Osnovi likovnog vaspitanja

2

 

4

PPV-23

i

PPV-24

Izborni predmet 4

Dječije likovno stvaralaštvo ili

Ekološko vaspitanje- student bira jedan od dva ponuđena predmeta

2

 

4

PPV-PP

Pedagoška praksa

 

4

4

UKUPNO

     

30

 

Treća godina – Peti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PPV-25

Metodologija pedagoških istraživanja

4

2

8

PPV-26

Metodika rada u predškolskim ustanovama

4

2

8

PPV-27

Metodika muzičkog vaspitanja 1

2

1

5

PPV-28

Osnove fizičkog vaspitanja

2

1

5

PPV-29

i

PPV-30

Izborni predmet

Strani jezik 2 ili

Retorika – student bira jedan od dva ponuđena predmeta

2

 

4

UKUPNO

     

30

 

Treća godina – Šesti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PPV-31

Metodika razvoja govora 1

2

2

6

PPV-32

Metodika elementarnih matematičkih pojmova 1

2

2

6

PPV-33

Metodika upoznavanja okoline 1

2

2

6

PPV-34

Metodika likovnog vaspitanja 1

2

 

4

PPV-35

i

PPV-36

Izborni predmet

Akciono istraživanje ili Osnove inkluzivnog obrazovanja – student bira jedan od dva ponuđena predmeta

2

 

4

PPV-MP

Metodička praksa

 

4

4

UKUPNO

     

30

 

Červtra godina – Sedmi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PPV-37

Metodika razvoja govora 2

3

2

7

PPV-38

Metodika elementarnih matematičkih pojmova 2

3

2

7

PPV-39

Metodika upoznavanja okoline 2

2

2

6

PPV-40

Metodika fizičkog vaspitanja 1

2

2

6

PPV-41

i

PPV-42

Izborni predmet

Integrisani kurikulum predškolskog vaspitanja i obrazovanja. Hor i orkestar – student bira jedan od dva ponuđena predmeta

2

 

4

UKUPNO

     

30

 

Červtra godina – Osmi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

PPV-43

Metodika muzičkog vaspitanja 2

2

1

5

PPV-44

Metodika fizičkog vaspitanja 2

2

1

5

PPV-45

Metodika likovnog vaspitanja 2

2

2

6

PPV-46

Metodika rada sa djecom sa posebnim potrebama

2

2

6

PPV-47

i

PPV-48

Izborni predmet

Alternativno predškolsko vaspitanje ili Filmska i tv kultura.

2

 

4

PPV-MP

Metodička praksa

 

4

4

UKUPNO

     

30

Akademski naziv: Profesor specijalne edukacije i rehabilitacije

Prva godina – Prvi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

DEF-001

Didaktika

3

2

7

DEF-002

Razvojna psihologija

3

2

7

DEF-003

Opšta pedagogija

2

0

5

DEF-004

Uvod u specijalnu edukaciju i socijalnu rehabilitaciju

3

3

7

DEF-005

Engleski jezik 1

2

2

4

UKUPNO

 

13

9

30

Prva godina – Drugi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

DEF-006

Pedagoška psihologija

2

2

7

DEF-007

Osnovi neuropsihologije

2

2

5

DEF-008

Inkluzija u obrazovanju

2

3

7

DEF-009

Humana genetika

3

2

7

DEF-010

Engleski jezik 2

2

2

4

UKUPNO

 

11

11

30

Druga godina – Treći semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

DEF-011

Opšta defektološka procjena

2

3

7

DEF-012

Osnovi tiflologije

2

2

6

DEF-013

Osnovi somatopedije

2

2

6

DEF-014

Osnovi oligofrenologije

2

2

5

DEF-015

Osnovi logopedije i surdologije

2

2

6

UKUPNO

 

10

11

30

Druga godina – Četvrti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

DEF-016

Rani interventni programi

3

2

7

DEF-017

Senzorna integracija

2

2

5

DEF-018

Reedukacija psihomotorike

2

2

6

DEF-019

Uvod u sociologiju sa sociologijom marginalnih grupa

2

2

5

DEF-020

Specifične smetnje u učenju

2

3

7

UKUPNO

 

11

11

30

Treća godina – Peti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

DEF-021

Metodika nastave matematike

2

2

6

DEF-022

Metodika nastave srpskog jezika i književnosti

2

2

6

DEF-023

Metodika nastave prirode i društva

2

2

6

DEF024

Metodika nastave vještina

2

2

6

DEF-025

Izborni

a) Izrada individualnih obrazovnih planova

b) Kreativne radionice

 

2

 

3

 

6

UKUPNO

 

10

11

30

Treća godina – Šesti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

DEFF-026

Metode u specijalnoj edukaciji i socijalnoj rehabilitaciji

2

2

6

DEF-027

Programi i metode vaspitnog rada sa djecom sa poremećajima i smetnjama u razvoju

2

2

5

DEF-028

Prilagođene i izmijenjene sportske aktivnosti

2

2

6

DEF-029

Savjetodavni rad u specijalnoj edukaciji i socijalnoj rehabilitaciji

2

2

6

DEF-030

Izborni

a) Vannastavne aktivnosti

b) Metodika edukaciono- rehabilitacionog rada sa djecom sa poremećajima i smetnjama u razvoju  

 

2

 

3

 

7

UKUPNO

 

10

11

30

Červtra godina – Sedmi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

DEF-031

Metodologija pedagoškog istraživanja

2

2

6

DEF-032

Osnovi rada sa djecom i mladima sa disocijalnim ponašanjem

2

2

6

DEF-033

Asistivne tehnologije za djecu sa poremećajima i smetnjama u razvoju

2

2

6

DEF-034

Izborni

a) Sportsko i terapijsko jahanje osoba sa invaliditetom

b) Inkluzivni pristup u odnosu sa vršnjacima

 

2

 

3

 

6

DEF-035

Praksa

 

8

6

UKUPNO

 

8

17

30

Červtra godina – Osmi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

DEF-036

Metodika edukacije i socijalne rehabilitacije sa djecom sa višestrukim poremećajima i smetnjama

2

2

6

DEF-037

Profesionalno osposoblјavanje i zapošlјavanje osoba sa invaliditetom

2

2

6

DEF-038

Sistemi podrške odraslim osobama sa invaliditetom

2

2

6

DEF-039

Izborni

a) Metodika rada sa roditelјima

b) Prava osoba sa invaliditetom

 

2

 

2

 

6

DEF-040

Praksa

 

8

6

UKUPNO

 

8

16

30

 

II-ciklus

Akademski naziv: Magistar razredne nastave

 

Prva godina – Prvi semester 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MRN-01

Razvoj i evaluacija kurikuluma

3

2

6

MRN-02

Akademsko pisanje

2

2

6

MRN-03

Menadžment školskih ustanova

2

2

7

MRN-04

Obrazovna tehnologija

2

2

7

MRN-05

Strani jezik

2

2

4

UKUPNO

 

11

10

30

 

Prva godina – Drugi semester 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MRN-06

Savremeno didaktičko-metodički tokovi u razrednoj nastavi

2

2

9

MRN-07

Metodika nastave likovne kulture

2

2

4

MRN-08

Metodika nastave fizičkog vaspitanja

2

2

4

MRN-09

Metodika nastave muzičke kulture

2

2

4

MRN-10

Metodička praksa

   

9 (3×3)

UKUPNO

 

8

8

30

 

Druga godina – Treći semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MRN-11

Metodika nastave srpskog (maternjeg) jezika i književnosti

3

1

6

MRN-12

Metodika nastave matematike

3

1

6

MRN-13

Metodika nastave prirode i društva

3

1

6

MRN-14

Metodička praksa

   

12

UKUPNO

 

9

3

30

 

Druga godina – Četvrti semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MRN-15

Izborni predmet 1

2

2

5

MRN-16

Izborni predmet 2

2

2

5

MRN-17

Završni master rad

   

20

UKUPNO

 

4

4

30

 

Akademski naziv: Magistar predškolskog vaspitanja

 

Prva godina –prvi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MPV-01

Razvoj i evaluacija kurikuluma

3

2

6

MPV-02

Akademsko pisanje

2

2

6

MPV-03

Menadžment predškolskih ustanova

2

2

7

MPV-04

Obrazovna tehnologija

2

2

7

MPV-05

Strani jezik

2

2

4

UKUPNO

 

11

10

30

 

Prva godina –drugi semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MPV-06

Savremeno didaktičko -metodički tokovi predškolskog vaspitanja

2

2

9

MPV-07

Metodika nastave likovne kulture

2

2

4

MPV-08

Metodika nastave fizičkog vaspitanja

2

2

4

MPV-09

Metodika nastave muzičke kulture

2

2

4

MPV-10

Metodička praksa

   

9

UKUPNO

 

8

8

30

 

Druga godina –treći semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MPV-11

Metodika razvoja govora

3

1

6

MPV-12

Metodika razvoja elementarnih matematičkih pojmova

3

1

6

MPV-13

Metodika upoznavanja okoline

3

1

6

MPV-14

Metodička praksa

   

12

UKUPNO

 

9

3

30

 

Druga godina –četvrti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

MPV-15

Izborni predmet 1

2

2

5

MPV-16

Izborni predmet 2

2

2

5

MPV-17

Završni master rad

   

20

UKUPNO

 

4

4

30

 

Akademski naziv: Master predškolskog vaspitanja i obrazovanja

 

Prva godina – Prvi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanje

Vježbe

ECTS

DPV-01

Savremene teorije predškolskog vaspitanja

3

1

5

DPV-02

Razvoj kurikuluma predškolskog vaspitanja

2

1

5

DPV-03

Akademsko pisanje

2

1

5

DPV-04

Savremeni tokovi metodike razvoja govora

3

1

5

DPV-05

Savremeni tokovi metodike likovnog vaspitanja

2

1

5

DPV-06

Savremeni tokovi fizičkog vaspitanja

2

1

5

UKUPNO

 

   

30

 

Prva godina – Drugi semestar 

Šifra predmeta

Predmet

Predavanje

Vježbe

ECTS

DPV-07

Savremeni tokovi metodike početnih matematičkih pojmova

2

4

DPV-08

Savremeni tokovi metodike muzičkog vaspitanja

2

4

DPV-09

Prvi izborni predmet (vezan za metodiku iz koje se uzima završni rad)

2

3

DPV-10

Drugi izborni predmet (vezan za metodiku iz koje se uzima završni rad

2

3

DPV-11

Završni rad

8

4

16

UKUPNO

 

 

 

30

IZBORNI PREDMETI PO METODIKAMA

Predmeti vezani za Savremeni tokovi metodike razvoja govora

 1. Lingvistička osnova govora djece
 2. Književni tekst i razvoj govora djece

Predmeti vezani za Savremene tokovi u metodici početnih matematičkih pojmova

 1. Matematičke igre
 2. Darovitost za matematiku u predškolskom vaspitanju

Predmeti vezani za Savremeni tokovi metodike muzičke umjetnosti

 1. Teorijske osnove muzičke umjetnosti
 2. Stilovi u muzici

Predmeti vezani za Savremeni tokovi metodike fizičkog vaspitanja

 1. Lokomotroni aparat za kretanje i fizičko vaspitanje
 2. Prirodni oblici kretanja i fizička vježba

Predmeti vezani za Savremeni tokovi metodike likovnog vaspitanja

 1. Dječije igre u likovnom vaspitanju i obrazovanju
 2. Stilovi u likovnoj umjetnosti

Predmeti vezani za Savremeni tokovi metodike rada sa djecom sa posebnim potrebama

 1. Individualizacija u inkuzivnom vaspitanju
 2. Aktivnosti djece sa posebnim potrebama