politickenauke

Primarni cilj studijskog programa Politikologije je da studenti steknu potrebna znanja, vještine, koncepcije, modele, strategije savremenog kreiranja, istraživanja političkih pojava, zatim planiranja, implementacije, praćenja, preispitivanja političkih fenomena u sadašnjosti i prošlosti, radi kvalitetnijeg rješavanja problema u budućnosti.

Program Politikologije za prve dvije godine ili četiri semestra je isti za smjerove spoljnja i unutrašnja politika, međunarodni odnosi i diplomatija i javne službe i administracija. Studenti se početkom treće godine opredjeljuju za jedno od tri navedena usmjerenja.

Studijski program Menadžment u multimedijima zajedno sa studijskim programom Politikologija daju kvalitet visokog obrazovanja na Nezavisnom Univerzitetu Banja Luka.

Kvalitet studijskog programa Menadžment u multimedijima ostvaruje se spojem stručnih i opštih obrazovnih komponenti.

Po završetku studija Menadžment u multimedijima naši studenti su osposobljeni za kvalitetno razumijevanje medijskih događaja, za rad u medijima, za rad i ovladavanje novinarskim žanrovima, komunikativnim strategijama i tehnikama medija, za formiranje odgovornog stava prema multimedijima u savremenom pluralističkom, multietničkom i multikulturnom društvu.

 

I ciklus

Akademsko zvanje: Diplomirani menadžer u multimedijima – 180 ECTS

 

 

I godina – I semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MM-001

Osnovi političkih nauka

O

2

2

6

MM-002

Uvod u sociologiju

O

2

2

6

MM-003

Osnovi prava

O

2

2

6

MM-004

Teorija kulture

O

2

2

6

MM-005

Strani jezik I*

O

2

2

6

UKUPNO

    10 10

30

 * Engleski, Ruski, Njemački ili Italijanski jezik

 

 

I godina – II semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MM-006

Savremena politička istorija

O

2

2

6

MM-007

Osnovi ekonomije

O

2

2

6

MM-008

Informatika 

O

2

2

6

MM-009

Uvod u komunikacije

O

2

2

6

MM-010

Strani jezik II*

O

2

2

6

UKUPNO

    10 10

30

* Engleski, Ruski, Njemački ili Italijanski jezik (uslovljenost izborom jezika u I semestru)

 

 

II godina – III semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MM-011

Kultura poslovnog komuniciranja

O

2

2

6

MM-012

Fotografija i film

O

2

2

6

MM-013

Štampani mediji

O

2

2

6

MM-014

Izborni predmet I*

I

2

2

6

MM-015

Strani jezik III**

O

2

2

6

UKUPNO

    10 10

30

* bira se jedan od tri ponuđena: Metode i tehnike novinarstva,

Novinarstvo i globalizacioni procesi ili
Predmet sa drugog smjera Fakulteta za političke nauke

 

** Engleski, Ruski, Njemački ili Italijanski jezik (uslovljenost izborom jezika u I semestru)

 

 

II godina – IV semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MM-016

Upravljanje medijima

O

2

2

5

MM-017

Reklama

O

2

2

5

MM-018

Elektronsko novinarstvo

O

2

2

5

MM-019

Agencijsko novinarstvo

O

2

2

5

MM-020

Izborni predmet II*

I

2

2

5

MM-021

Strani jezik IV**

O

2

2

5

UKUPNO

    12 12

30

* bira se jedan od tri ponuđena: Multimedijalne komunikacije,

Novinarski žanrovi ili
Predmet sa drugog smjera Fakulteta za političke nauke

 

** Engleski, Ruski, Njemački ili Italijanski jezik (uslovljenost izborom jezika u I semestru)

 

 

III godina – V semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MM-022

Marketing u medijima

O

2

2

5

MM-023

RTV i filmska kultura

O

2

2

5

MM-024

Autorska prava i mediji

O

2

2

5

MM-025

Radio i televizija

O

2

2

5

MM-026

Elementi političkog marketinga

O

2

2

5

MM-027

Strani jezik V*

O

2

2

5

UKUPNO

    12 12

30

* Engleski, Ruski, Njemački ili Italijanski jezik (uslovljenost izborom jezika u I semestru)

 

 

III godina – VI semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MM-028

Interkulturni menadžment

O

2

2

5

MM-029

Estetika i kultura medija

O

2

2

5

MM-030

Evropski odnosi i EU

O

2

2

5

MM-031

Odnosi s javnošću

O

2

2

5

MM-032

Izborni predmet III*

I

2

2

5

MM-033

Praksa u medijima

O

2

2

10

UKUPNO

    12 12

30

* bira se jedan od tri ponuđena: Uporedni sistemi informisanja,

Metodologija istraživanja javnog mnjenja ili
Predmet sa drugog smjera Fakulteta za političke nauke

 

 

Akademsko zvanje: Diplomirani politikolog (uz naznaku uže naučne oblasti) – 240 ECTS

 

Uža naučna oblast:

  • Spolјna i unutrašnja politika;
  • Međunarodni odnosi i diplomatija;
  • Javne službe i administracija

Nastavni plan i program usmjerenja provodi se tokom treće i četvrte godine opštih akademskih studija.

 

 

I godina – I semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

PO-01

Osnovi političkih nauka

O

2

2

6

PO-02

Sociologija

O

2

2

6

PO-03

Osnovi prava

O

2

2

6

PO-04

Politička antropologija

O

2

2

6

PO-05

Strani jezik I

O

2

2

6

UKUPNO

    10 10

30

 

I godina – II semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

PO-06

Osnovi ekonomije

O

2

2

6

PO-07

Informatika

O

2

2

6

PO-08

Globalizacioni procesi*

I

2

2

6

PO-09

Savremena politička ekonomija*

I

2

2

6

PO-10

Istorija političke misli**

I

2

2

6

PO-11

Osnove spoljnje politike**

I

2

2

6

PO-12

Strani jezik II

O

2

2

6

UKUPNO

    10 10

30

  * Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)
** Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)

 

 

II godina – III semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

PO-13

Savremeni politički sistemi

O

2

2

6

PO-14

Politička psihologija

O

2

2

6

PO-15

Osnove komunikologije

O

2

2

6

PO-16

Politički menadžment

O

2

2

6

PO-17

Strani jezik III

O

2

2

6

UKUPNO

    10 10

30

 

II godina – IV semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

PO-18

Politički sistem BiH

O

2

2

5

PO-19

Savremena politička istorija

O

2

2

5

PO-20

Osnovi metodologije nauke

O

2

2

5

PO-21

Socijalna psihologija*

I

2

2

5

PO-22

Retorika*

I

2

2

5

PO-23

Spolјna politika BiH**

I

2

2

5

PO-24

Savremena politička sociologija**

I

2

2

5

PO-25

Strani jezik IV

O

2

2

5

UKUPNO

    12 12

30

  * Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)
** Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)

 

 

 

Smjer: SPOLjNA I UNUTRAŠNјA POLITIKA

 

 

III godina – V semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

PO-26

Teorija kulture

O

2

2

5

PO-27

Javna uprava

O

2

2

5

PO-28

Menadžment javnog sektora

O

2

2

5

PO-29

Odnosi s javnošću

O

2

2

5

PO-30

Međunarodna ekonomija*

I

2

2

5

PO-31

Nauka o bezbjednosti*

I

2

2

5

PO-32

Međunarodne organizacije**

I

2

2

5

PO-33

Upravno pravo**

I

2

2

5

UKUPNO

    12 12

30

  * Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)
** Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)

 

 

III godina – VI semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

PO-34

Upravlјanje lјudskim resursima

O

2

2

6

PO-35

Međunarodni odnosi

O

2

2

6

PO-36

Međunarodno pregovaranje

O

2

2

6

PO-37

Mediji i politika*

I

2

2

6

PO-38

EU i evropski odnosi*

I

2

2

6

PO-39

Studije mira**

I

2

2

6

PO-40

Interkulturni menadžment**

I

2

2

6

UKUPNO

    10 10

30

  * Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)
** Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)

 

 

IV godina – VII semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

PO-41

Globalna i nacionalna bezbjednost

O

2

2

6

PO-42

Geopolitika

O

2

2

6

PO-43

Politička etika

O

2

2

6

PO-44

Balkan u međunarodnim odnosima*

I

2

2

6

PO-45

Religija i politika*

I

2

2

6

PO-46

Organizovanje i upravlјanje javnom upravom**

I

2

2

6

PO-47

Geoekonomija**

I

2

2

6

UKUPNO

    10 10

30

  * Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)
** Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)

 

 

 IV godina – VIII semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

PO-48

Finansijska politika i javne finansije

O

2

2

5

PO-49

Upravlјanje državnim sistemima

O

2

2

5

PO-50

Ekološka politika

O

2

2

10

PO-51

Poslovna korespodencija*

I

2

2

5

PO-52

Komparativna politička kultura*

I

2

2

5

PO-53

Lokalna samouprava*

I

2

2

5

UKUPNO

    10 10

30

* Izborni predmet (biraju se dva od tri ponuđena)

 

 

 

Smjer: MEĐUNARODNI ODNOSI I DIPLOMATIJA

 

 

III godina – V semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MO-26

Međunarodne organizacije

O

2

2

5

MO-27

Međunarodna ekonomija

O

2

2

5

MO-28

Uvod u diplomatiju

O

2

2

5

MO-29

Odnosi s javnošću

O

2

2

5

MO-30

Javna uprava*

I

2

2

5

MO-31

Socijalna politika EU*

I

2

2

5

MO-32

Teorija kulture**

I

2

2

5

MO-33

Nauka o bezbjednosti**

I

2

2

5

UKUPNO

    12 12

30

  * Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)
** Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)

 

 

III godina – VI semestar  

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MO-34

Međunarodni odnosi

O

2

2

6

MO-35

Međunarodno pregovaranje

O

2

2

6

MO-36

Evropska unija i evropski odnosi

O

2

2

6

MO-37

Studije mira*

I

2

2

6

MO-38

Mediji i politika*

I

2

2

6

MO-39

Interkulturni menadžment**

I

2

2

6

MO-40

Upravlјanje lјudskim resursima**

I

2

2

6

UKUPNO

    10 10

30

  * Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)
** Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)

 

 

IV godina – VII semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MO-41

Globalna i nacionalna bezbjednost

O

2

2

6

MO-42

Geopolitika

O

2

2

6

MO-43

Geoekonomija

O

2

2

6

MO-44

Balkan u međunarodnim odnosima*

I

2

2

6

MO-45

Politička etika*

I

2

2

6

MO-46

Međunarodno poslovno pravo i pravo Evropske unije

O

2

2

6

UKUPNO

    10 10

30

* Izborni predmet 

 

 

 IV godina – VIII semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MO-47

Funkcionisanje diplomatskih predstavništva

O

2

2

10

MO-48

Spolјna i bezbjednosna politika Evropske unije

O

2

2

5

MO-49

Ekonomska diplomatija

O

2

2

5

MO-50

Poslovna korespodencija*

I

2

2

5

MO-51

Finansijska politika i javne finansije*

I

2

2

5

MO-52

Komparativna politička kultura**

I

2

2

5

MO-53

Ekološka politika**

I

2

2

5

UKUPNO

    10 10

30

* Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)
** Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)

 

 

 

Smjer: JAVNE SLUŽBE I ADMINISTRACIJA

 

 

III godina – V semestar 

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

JS-26

Upravno pravo

O

2

2

5

JS-27

Javna uprava

O

2

2

5

JS-28

Menadžment javnog sektora

O

2

2

5

JS-29

Osnovi sistema državne uprave

O

2

2

5

JS-30

Odnosi s javnošću*

I

2

2

5

JS-31

Strategijski menadžment*

I

2

2

5

JS-32

Teorija kulture**

I

2

2

5

JS-33

Nauka o bezbjednosti**

I

2

2

5

UKUPNO

    12 12

30

  * Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)
** Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)

 

 

III godina – VI semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

JS-34

Upravlјanje lјudskim resursima

O

2

2

6

JS-35

Međunarodni odnosi

O

2

2

6

JS-36

Mediji i politika

O

2

2

6

JS-37

Studije mira*

I

2

2

6

JS-38

Interkulturni menadžment*

I

2

2

6

JS-39

Komuniciranje u javnoj upravi**

I

2

2

6

JS-40

Evropska unija i evropski odnosi**

I

2

2

6

UKUPNO

    10 10

30

  * Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)
** Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)

 

 

IV godina – VII semestar 

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

JS-41

Globalna i nacionalna bezbjednost

O

2

2

6

JS-42

Geopolitika

O

2

2

6

JS-43

Balkan u međunarodnim odnosima

O

2

2

6

JS-44

Politička etika*

I

2

2

6

JS-45

Religija i politika*

I

2

2

6

JS-46

Organizovanje i upravlјanje javnom upravom**

I

2

2

6

JS-47

Geoekonomija**

I

2

2

6

UKUPNO

    10 10

30

  * Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)
** Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)

 

 

IV godina – VIII semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

JS-48

Upravlјanje državnim sistemima

O

2

2

5

JS-49

Finansijska politika i javne finansije

O

2

2

5

JS-50

Ekološka politika

O

2

2

10

JS-51

Lokalna samouprava*

I

2

2

5

JS-52

Komparativna politička kultura*

I

2

2

5

JS-53

Poslovna korespodencija*

I

2

2

5

UKUPNO

    10 10

30

* Izborni predmet (biraju se dva od tri ponuđena)

II ciklus

Akademsko zvanje: Magistar menadžmenta u multimedijima – 300 ECTS

 

 

IV godina – VII semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MM-034

Vizuelna kultura i teorija forme

O

4

3

8

MM-035

Radijsko, televizijsko i novinsko izvještavanje

O

3

2

7

MM-036

Multimedijalne komunikacije

O

4

3

8

MM-037

Lokalni mediji

O

3

2

7

UKUPNO

    14 10

30

 

 

IV godina – VIII semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MM-038

Savremena filmska umjetnost

O

4

3

8

MM-039

Globalni mediji

O

3

2

7

MM-040

Komparativna politička kultura

O

4

3

8

MM-041

Izborni predmet I*

I

3

2

7

UKUPNO

    14 10

30

* Izborni predmet I: Upravljanje ljudskim resursima,

Medijska produkcija,
Predmet sa drugog smjera Fakulteta za političke nauke (drugi ciklus)

 

 

V godina – IX semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MM-042

Teorija i analiza medija

O

4

3

8

MM-043

Strategijski menadžment u medijima

O

4

3

8

MM-044

Savremeni medijski sistemi

O

3

2

7

MM-045

Javno mnjenje

O

3

2

7

UKUPNO

    14 10

30

 

 

V godina – X semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MM-046

Metodologija naučnoistraživačkog rada

O

4

4

8

MM-047

Izborni predmet II**

I

3

 3

7

MM-048

Završni master rad

O

 

 

15

UKUPNO

    7 7

30

* Izborni predmet II: Promotivne strategije,

Upravljanje projektima,
Predmet sa drugog smjera Fakulteta za političke nauke (drugi ciklus)

 

 

Akademsko zvanje: Magistar politikologije (uz naznaku uže naučne oblasti) – 300 ECTS

 

Uža naučna oblast:

  • Spolјna i unutrašnja politika;
  • Međunarodni odnosi i diplomatija;
  • Javne službe i administracija

II ciklus akademskih studija na sva tri smjera traje dva semestra u kojima se izučava 6 predmeta i radi završni master rad.

 

 

Smjer: SPOLjNA I UNUTRAŠNјA POLITIKA

 

 

V godina – IX semestar 

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MPO-54

Konstitucionalizam i demokratija

O

2

2

6

MPO-55

Politički marketing

O

2

2

6

MPO-56

Savremena država i javna uprava

O

2

2

6

MPO-57

Teorija i praksa rješavanja sukoba*

I

2

2

6

MPO-58

Osnove političke analize*

I

2

2

6

MPO-59

Javno mnenje**

I

2

2

6

MPO-60

Politička kultura i javne politike**

I

2

2

6

MPO-61

Savremeni sistemi informisanja**

I

2

2

6

UKUPNO

    10 10

30

  * Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)
** Izborni predmet (bira se jedan od tri ponuđena)

 

 

V godina – X semestar 

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MPO-62

Metodologija naučnoistraživačkog rada

O

4

4

10

MPO-63

Završni master rad

O

 

 

20

UKUPNO

    4 4

30

 

 

 

Smjer: MEĐUNARODNI ODNOSI I DIPLOMATIJA

 

 

V godina – IX semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MMO-54

Politički sistem Evropske unije

O

2

2

6

MMO-55

Konstitucionalizam i demokratija

O

2

2

6

MMO-56

Diplomatsko i konzularno pravo

O

2

2

6

MMO-57

Teorija i praksa rješavanja sukoba*

I

2

2

6

MMO-58

Javno mnenje*

I

2

2

6

MMO-59

Savremena država i javna uprava**

I

2

2

6

MMO-60

Politički marketing**

I

2

2

6

MMO-61

Savremeni sistemi informisanja**

I

2

2

6

UKUPNO

    10 10

30

  * Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)
** Izborni predmet (bira se jedan od tri ponuđena)

 

 

V godina – X semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MMO-62

Metodologija naučnoistraživačkog rada

O

4

4

10

MMO-63

Završni master rad

O

 

 

20

UKUPNO

    4 4

30

 

 

 

Smjer: JAVNE SLUŽBE I ADMINISTRACIJA

 

 

V godina – IX semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MJS-54

Konstitucionalizam i demokratija

O

2

2

6

MJS-55

Savremena država i javna uprava

O

2

2

6

MJS-56

Politički marketing

O

2

2

6

MJS-57

Osnove političke analize*

I

2

2

6

MJS-58

Teorija i praksa rješavanja sukoba*

I

2

2

6

MJS-59

Javno mnenje**

I

2

2

6

MJS-60

Politička kultura i javne politike**

I

2

2

6

MJS-61

Savremeni sistemi informisanja**

I

2

2

6

UKUPNO

    10 10

30

  * Izborni predmet (bira se jedan od dva ponuđena)
** Izborni predmet (bira se jedan od tri ponuđena)

 

 

V godina – X semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MJS-62

Metodologija naučnoistraživačkog rada

O

4

4

10

MJS-63

Završni master rad

O

 

 

20

UKUPNO

    4 4

30

III ciklus