informatika

Studijski program> računarstvo i informatika Diplomirani inženjer računarstva i informatike – 240 ECTS
B.Sc. Computer Science and Informatics (240 ETSC) points

Studijski program je nastao kao rezultat potreba vaspitno obrazovnog sistema Republike Srpske za kompetentnim stručnjacima koji će znati odgovoriti na potrebe pojedinca, ali i potrebe sistema.
Svrha studijskog programa ra;unarstva i informatike jeste osposobljavanje diplomiranih inženjera računarstva i informatike za tržišnu privredu gdje znanje predstavlja najvažniji poslovni resurs. Obrazovanje studenata na fakultetu računarstva i informatike obavlja se po najsavremenijim metodama, primjenom Bolonjskih principa i standarda u sistemu ocjenjivanja, organizovanju studija, izvođenju nastavnog plana i programa.

I ciklus

STUDIJ: POSLOVNA INFORMATIKA

I godina, I semestar

Redni broj

Šifra predmeta

Studijski predmet

Fond

ECTS

1.

PI-001

Informatika

3+3

7

2.

PI-002

Kvantitativni metodi u informatici

3+3

7

3.

PI-003

Programiranje I

2+2

6

4.

PI-004

Engleski tehnički jezik

1+2

3

5.

PI-005

Softverski studio I

2+4

7

  

Ukupno

11+14

30

I godina, II semestar

Redni broj

Šifra predmeta

Studijski predmet

Fond

ECTS

6.

PI-006

Poslovna informatika

3+3

7

7.

PI-007

Poslovna statistika

3+3

7

8.

PI-008

Osnovi ekonomije

2+2

6

9.

PI-009

Engleski poslovni jezik

1+2

3

10.

PI-010

Softverski studio II

2+4

7

  

Ukupno

11+14

30

II godina, III semestar

Redni broj

Šifra predmeta

Studijski predmet

Fond

ECTS

11.

PI-011

Računarske mreže i komunikacije I

3+3

7

12.

PI-012

Web dizajn

2+2

5

13.

PI-013

Programiranje II

2+3

6

14.

PI-014

Algoritmi i strukture podataka

2+2

5

15.

PI-015

Softverski studio III

2+4

7

  

Ukupno

11+14

30

II godina, IV semestar

Redni broj

Šifra predmeta

Studijski predmet

Fond

ECTS

16.

PI-016

Arhitektura računara

3+2

6

17.

PI-017

Operativni sistemi

3+3

6

18.

PI-018

IT tehnologije

2+2

5

19.

PI-019

Računarske mreže i komunikacije II

2+2

5

20.

PI-020

Softverski studio IV

2+4

8

  

Ukupno

12+13

30

     

III godina, V semestar

Redni broj

Šifra predmeta

Studijski predmet

Fond

ECTS

21.

PI-021

Softversko inženjerstvo

2+2

5

22.

PI-022

Baze podataka

3+3

6

23.

PI-023

Poslovni informacioni sistemi

2+2

5

24.

PI-024

Softverski studio V

2+4

9

  

Ukupno

12+13

30

III godina, VI semestar

Redni broj

Šifra predmeta

Studijski predmet

Fond

ECTS

25.

PI-025

Računarska grafika i dizajn

3+3

6

26.

PI-026

Projektovanje i razvoj poslovnih aplikacija

4+4

8

27.

PI-027

IT menadžment

2+2

4

  

Završni rad (I akademski stepen – bečelor)

 

12

  

Ukupno

9+9

30

 

I GODINA

Redni broj

NAZIV PREDMETA

S

NASTAVA

ECTS

P

V

LV

 

Matematika 1

1

3

3

0

7

 

Osnove IK tehnologija

1

2

0

2

6

 

Strani jezik 1

1

2

2

0

5

 

Osnove elektrotehnike i elektronike

1

3

2

0

6

 

Arhitektura računara

1

3

2

0

6

 

Menadžment

2

3

2

0

5

 

Matematika 2

2

3

3

0

7

 

Operativni sistemi

2

3

1

1

7

 

Strani jezik 2

2

2

2

0

6

 

Izborni predmet

2

2

2

0

5

UKUPNO

/

26

19

3

60

Student mora izabrati jedan od dva ponuđena predmeta                     

Izborni predmet

ECTS

Psihologija

5

Sociologija

5

II GODINA

Redni broj

NAZIV PREDMETA

S

NASTAVA

ECTS

P

V

LV

 

Matematika 3

3

3

3

0

7

 

Strani jezik 3

3

2

2

0

4

 

Baze podataka

3

2

1

2

7

 

Web dizajn

3

2

1

1

6

 

Strukture podataka i algoritmi

3

2

2

0

6

 

Uvod u informacione sisteme

4

2

1

1

6

 

Računarske mreže

4

3

1

2

7

 

Principi programiranja

4

2

1

2

6

 

Operaciona istraživanja

4

2

2

0

6

 

Izborni predmet

4

2

2

0

5

UKUPNO

/

22

16

8

60

Student mora izabrati jedan od tri ponuđena predmeta            

Izborni predmet

ECTS

Statistika

5

Numeričke analiza

5

Diskretne matematičke strukture

5

III GODINA

Redni broj

NAZIV PREDMETA

S

NASTAVA

ECTS

P

V

LV

 

Projektovanje informacionih sistema

5

2

1

2

6

 

Upravlјanje projektima

5

2

0

2

6

 

Izborni predmet

5

2

1

2

6

 

Izborni predmet

5

2

1

1

6

 

Izborni predmet **

5

2

2

0

6

 

Osnove objektnog modeliranja

6

2

1

2

6

 

Internet ekonomija

6

2

2

0

6

 

Izborni predmet

6

2

1

1

6

 

Izborni predmet

6

2

1

2

6

 

Izborni predmet *

6

2

1

2

6

UKUPNO

/

20

11

14

60

Student bira ukupno 3 predmeta od pet ponuđenih predmeta, s tim što mora izabrati jedan od dva ponuđena predmeta označena sa dvije ** i mora izabrati dva od tri ponuđena predmeta označena sa jednom *.      

Izborni predmet

ECTS

Modelovanje poslovnih procesa **

6

Multimedijalni sistemi *

6

Pravne osnove IS **

6

Programski jezik C *

6

Vizuelni programski jezik C++ *

6

Student bira ukupno 3 predmeta od četiri ponuđena, s tim što mora izabrati dva od tri ponuđena predmeta označena sa *.          

Izborni predmet

ECTS

Interakcija čovjek i računar

6

Arhitektura Interneta *

6

Web programiranje *

6

Napredno Internet programiranje*

6

IV GODINA

Redni broj

NAZIV PREDMETA

S

NASTAVA

ECTS

P

V

LV

 

Menadžment informacioni sistemi

7

2

0

2

6

 

Zaštita računarskih sistema i podataka

7

2

1

2

6

 

Izborni predmet *

7

2

1

2

6

 

Izborni predmet

7

2

1

2

6

 

Izborni predmet

7

2

1

1

6

 

Internet marketing

8

2

2

0

6

 

Izborni predmet

8

2

1

1

6

 

Izborni predmet

8

2

1

1

6

 

Stručna praksa

8

0

4

0

6

 

Završni rad

8

0

4

0

6

UKUPNO

/

16

14

11

60

 

Izborni predmet

ECTS

Računarska grafika

6

E-obrazovanje

6

Elektronsko poslovanje *

6

Mobilno računarstvo *

6

Internet tehnologije *

6

Student bira ukupno 3 predmeta od šest ponuđenih predmeta, s tim što mora mora izabrati jedan od dva ponuđena predmeta bez zvjezdice i mora izabrati dva od tri ponuđena predmeta označena sa jednom *.

Izborni predmet

ECTS

Identifikacioni sistemi

6

Napredne JAVA tehnologije

6

Elektronsko bankarstvo

6

Student mora izabrati dva od tri ponuđena predmeta               

Broj časova dat je nedjelјno, u obliku (P-predavanja)+(V-vježbe)+(LV-Laboratorijske vježbe)

II ciklus

II STEPEN AKADEMSKIH STUDIJA – MASTER

IV godina, VII semestar

Redni broj

Šifra predmeta

Studijski predmet

Fond

ECTS

28.

PI-028

Algoritmi i kompleksnost

3+3

7

29.

PI-029

Inteligentni sistemi

3+3

7

30.

PI-030

Softversko inženjerstvo

3+3

8

31.

PI-031

Softverski studio VII

2+4

8

  

Ukupno

11+13

30

IV godina, VIII semestar

Redni broj

Šifra predmeta

Studijski predmet

Fond

ECTS

32.

PI-032

Programski jezici

4+6

10

33.

PI-033

Apstraktna algebra i logika

4+4

10

34.

PI-034

Računarski sistemi

4+6

10

35.

PI-035

Softverski studio VIII

2+4

8

  

Ukupno

12+13

30

     
     

V godina, IX semestar

Redni broj

Šifra predmeta

Studijski predmet

Fond

ECTS

36.

PI-036

Modelovanje, simulacija i optimizacija

3+3

7

37.

PI-037

Kvalitet softvera

3+3

7

38.

PI-038

Poslovna inteligencija

3+3

8

39.

PI-039

Softverski studio IX

2+4

8

  

Ukupno

11+13

30

V godina, X semestar

Redni broj

Šifra predmeta

Studijski predmet

Fond

ECTS

40.

PI-040

Metodologija naučnoistraživačkog rada

4+6

10

  

Završni rad (II akademski stepen – master)

 

30

     

III ciklus