STUDIJSKI PROGRAM SLIKARSTVO – osnovne i master studije

Studijski program SLIKARSTVO ima za cilj da studenti kroz teorijsku i praktičnu nastavu steknu profesionalne sposobnosti, znanja i vještine koje će im omogućiti da na kreativan način savladaju postavljene zadatke iz oblasti slikarstva, kako u smislu unapređenja struke tako i u individualnom razvoju.

Nastava na studijskom programu se izvodi primjenom savremenih nastavno–naučnih metoda, sa ciljem da studenti ovladaju različitim sposobnostima i vještinama, anticipirajući različitost individualnih osobina i stilova učenja, i da pod istim uslovima usvajaju nova znanja i vještine.

Nadograđujući postojeća znanja, umijeća i vještine u oblasti likovnih umjetnosti, konkretno, slikarstva i likovnog obrazovanja, studenti se osposobljavaju za samostalanu delatnost u polju likovnih umjetnosti i kolektivan rad u institucijama umetnosti, obrazovanja i kulture.

I ciklus

Akаdemski nаziv: Likovni umjetnik

 

Prva godina – Prvi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

SL-01

Istorijа umjetnosti 1

2

0

3

SL-02

Plаstičnа аnаtomijа 1

1

1

3

SL-03

Crtаnje 1

6

4

10

SL-04

Grаfikа 1

2

1

4

SL-05

Slikаrskа tehnologijа 1

2

1

4

SL-06

Večernji аkt 1

2

1

4

SL-07

Izborni predmet

2

0

2

UKUPNO

     

30

 

Prva godina – Drugi semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

SL-08

Istorijа umjetnosti 2

2

0

3

SL-09

Plаstičnа аnаtomijа 2

1

1

3

SL-10

Crtаnje 2

6

4

10

SL-11

Grafika 2

2

1

4

SL-12

Slikаrskа tehnologijа 2

2

1

4

SL-13

Večernji аkt 2

2

1

4

SL-14

Izborni predmet 1

2

0

2

UKUPNO

     

30

Izborni predmeti:

Strani jezik 1

Psihologija

Siciologija

Informatika

 

Druga godina – Treći semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

SL-15

Istorijа umjetnosti 3

2

0

3

SL-16

Plаstičnа аnаtomijа 3

1

1

3

SL-17

Crtаnje 3

6

4

10

SL-18

Grаfikа 3

2

1

4

SL-19

Slikаrskа tehnologijа 3

2

1

4

SL-20

Vаjаnje 1

2

1

4

SL-21

Izborni predmet 2

2

0

2

UKUPNO

     

30

 

Druga godina – Četvrti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

SL-22

Istorijа umjetnosti 4

2

0

3

SL-23

Plаstičnа аnаtomijа 4

1

1

3

SL-24

Slikаnje 1

6

4

10

SL-25

Grаfikа 4

2

1

4

SL-26

Slikаrskа tehnologijа 4

2

1

4

SL-27

Vаjаnje 2

2

1

4

SL-28

Izborni predmet 2

2

0

2

UKUPNO

     

30

Izborni predmeti:

Strani jezik 1 ili 2

Osnovi menadžmenta

Psihologija

Sociologija

Pedagogija

Didaktika

 

Treća godina – Peti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

SL-29

Istorijа umjetnosti 5

2

0

3

SL-30

Slikаnje 2

6

4

10

SL-31

Intermedijа 1

6

1

3

SL-32

Konzervаcijа i restаurаcijа 1

4

2

8

SL-33

Zidno slikаrstvo 1

2

1

4

SL-34

Izborni predmet 3

2

0

2

UKUPNO

     

30

 

Treća godina – Šesti semestar

Šifra predmeta

Predmet

Predavanja

Vježbe

ECTS

SL-35

Istorijа umjetnosti 6

2

0

3

SL-36

Slikаnje 3

6

4

10

SL-37

Intermedijа 2

6

1

3

SL-38

Konzervаcijа i restаurаcijа 2

4

2

5

SL-39

Zidno slikаrstvo 2

2

1

4

SL-40

Zаvršni rаd

2

0

5

UKUPNO

     

30

Izborni predmet:

Metodika likovnog obrazovanja

Menadžment lјudskih resursa

Pravna zaštita kulturnih dobara

 

Nаpomenа: Studenti reаlizuju zаvršni rаd iz oblаsti odаbrаnog specijаlističkog predmetа, i ostvаruju 5 ECTS bodova. Zаvršni rаd sаstoji se od teorijskog obrаzloženjа i zаvršne izložbe (prezentаcije). Odbrаnа zаvršnog rаdа je jаvnа.

 

USLOVI ZA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM SLIKARSTVO

– OSNOVNE STUDIJE –

 

Polaganje ispita za provjeru sklonosti i sposobnosti kandidata regulisaće se posebnim Pravilnikom koji će donijeti Senat Nezavisnog univerziteta Banja Luka.

 

Opšti uslovi su:

 

1)

 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Diploma o završenoj četverogodišnjoj srednjoj
 • Dvije fotografije
 • Nostrifikaciju diplome za lica koja su prethodno obrazovanje stekla u inostranstvu)
 • Uvjerenje o položenim ispitima i nastavni plan iprogram studija ( za lica koja vrše prepis sa druge visokoškolske ustanove na NUBL)

2)

 • 2 crteža po modelu- portret u prirodnoj veličini
 • 2 studije po modelu- cijela figura
 • 2 slike (akvarel, tempera, akril)
 • 2 table crteža malog formata (tuš, pero, četkica, olovka i ostali crtački materijali)

 

Poseban uslov je dopunski ispit:

 

 • Test opšte i likovne kulture i
 • Praktični dio dopunskog ispita:
  1. dan (8 časova) crtanje – mrtva priroda
  2. dan (6 časova) slikanje – mrtva priroda
  3. dan (6 časova) slikanje – mrtva priroda

Upisnu kvotu za upis studenata na studijske programe, za svaku akademsku godinu, određuje organ nadležan za oblast visokog obrazovanja u Vladi Republike Srpske.

 

Stranci se mogu upisati na studijski program Slikarstvo pod istim uslovima kao i državljani Republike Srpske odnosno Bosne i Hercegovine, ako pruži dokaz o poznavanju jednog jezika konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine, odnosno o poznavanju jezika na kojem se izvodi nastava.

Akаdemski nаziv: Master slikarstva

 

Prva godina – Prvi semestar

Šifra predmeta

Predmet

P

V

U

ECTS

DSL-001

Slikarstvo – metode umjetničkog istraživanja 1

4

4

2

12

DSL-002

Istorija umjetnosti – savremene tendencije umjetnosti XX i XXI vijeka 1

2

0

3

5

DSL-003

Teorija umjetnosti sa estetikom 1

2

0

3

5

Izborni predmet 1

DSL-004.1

Istraživanje u crtežu 1

3

2

2

5

DSL-004.2

Skulptura u materijalu 1

DSL-004.3

Digitalna umjetnost 1

Izborni predmet 2

DSL-005.1

Metodika likovne umjetnosti i stručna praksa 1 2 1 2 3
DSL-005.2 Pedagogija 1 2 1 2 3
DSL-005.3 Umjetnost, politika i teorija avangarde 2 2 0 2 3
DSL-005.4 Engleski 1 2 2 2 3
UKUPNO   15 6 10 30

 

Prva godina – Drugi semestar

Šifra predmeta

Predmet

P

V

U

ECTS

DSL-006

Slikarstvo – metode umjetničkog istraživanja 2

4

4

2

12

DSL-007

Istorija umjetnosti – savremene tendencije umjetnosti XX i XXI vijeka 2

2

0

3

5

DSL-008

Teorija umjetnosti sa estetikom 2

2

0

3

5

Izborni predmet 1

DSL-009.1

Istraživanje u crtežu 2

3

2

2

5

DSL-009.2

Skulptura u materijalu 2

       

DSL-009.3

Digitalna umjetnost 2

       

Izborni predmet 2

DSL-010.1

Metodika likovne umjetnosti i stručna praksa 2

2

1

2

3

DSL-010.2

Pedagogija 2

       

DSL-010.3

Umjetnost, politika i teorija avangarde 2

2

0

2

3

DSL-010.4

Engleski 2

2

2

2

3

UKUPNO

 

15

6

10

30

 

Druga  godina – Treći semestar

Šifra predmeta

Predmet

P

V

U

ECTS

DSL-011

Slikarstvo – metode umjetničkog istraživanja 3

4

4

2

12

DSL-012

Istorija umjetnosti – savremene tendencije umjetnosti XX i XXI vijeka 3

2

0

3

5

DSL-013

Teorija umjetnosti sa estetikom 3

2

0

3

5

Izborni predmet 1

DSL-014.1

Zidno slikarstvo 1

3

2

2

5

DSL-014.2

Osnove savremene skulptorske prakse 1

DSL-014.3

Prošireni prostor slike 1

Izborni predmet 2

DSL-015.1

Konzervacija i restauracija 1

2

1

2

3

DSL-015.2

Novomedijske umjetničke prakse 1

DSL-015.3

Umjetnost u javnom prostoru 1

UKUPNO

 

15

6

8

30

 

Druga  godina – Četvrti semestar

Šifra predmeta

Predmet

P

V

U

ECTS

DSL-016

Slikarstvo – metode umjetničkog istraživanja 4

4

4

2

12

DSL-017

Istorija umjetnosti – savremene tendencije umjetnosti XX i XXI vijeka 4

2

0

3

4

DSL-018

Teorija umjetnosti sa estetikom 4

2

0

3

4

Izborni predmet 1

DSL-019.1

Zidno slikarstvo 2

3

2

2

3

DSL-019.2

Osnove savremene skulptorske prakse 2

DSL-019.3

Prošireni prostor slike 2

Izborni predmet 2

DSL-020.1

Konzervacija i restauracija 2

2

1

2

2

DSL-020.2

Novomedijske umjetničke prakse 2

DSL-020.3

Umjetnost u javnom prostoru 2

DSL-021

Završni master rad

0

0

0

5

UKUPNO

 

15

6

8

30

 

Napomena: Student je dužan kroz semestar sakupiti 30 ECTS , tj. do kraja akademske godine student je dužan sakupiti 60 ECTS, što podrazumijeva položene sve obavezne i onoliko izbornih predmeta koji zajedno s obaveznim ispunjavaju kvotu od sakupljenih 30 ECTS bodova po semestru (odnosno 60 ECTS  po godini). Student u narednu godinu prelazi sa sakupljenim ukupnim brojem od najmanje 45 ECTS bodova.

 

USLOVI ZA UPIS NA STUDIJSKI PROGRAM SLIKARSTVO

– MASTER STUDIJE –

 

Uslovi upisa na studije drugog ciklusa propisani su Zakonom o visokom obrazovanju Republike Srpske, Statutom Nezavisnog univerziteta Banja Luka i Pravilnikom o upisu na studije drugog ciklusa.

 

Opšti uslovi upisa:

 

1)

 • Izvod iz matične knjige rođenih,
 • Dvije fotografije,
 • Diplomu o završenom prethodnom prvom ciklusu studija (za master studij završenim osnovnim, odnosno studijama prvog ciklusa)
 • Nostrifikaciju diplome za lica koja su prethodno obrazovanje stekla u inostranstvu,
 • Uvjerenje o položenim ispitima, nastavni plan i program studija (za lica koja vrše prepis sa druge visokoškolske ustanove na NUBL),

2)

 • Motivaciono pismo
 • Biografija sa spiskom dosadašnjih izložbi
 • Umjetnički portfolio sa osnovnih studija
 • Mapa reprezentativnih radova
 • Predlog umetničkog projekta

 

Upisnu kvotu za upis studenata na studijske programe, za svaku akademsku godinu, određuje organ nadležan za oblast visokog obrazovanja u Vladi Republike Srpske. Stranci se mogu upisati na studijski program Slikarstvo pod istim uslovima kao i državljani Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine ako pruži dokaz o poznavanju jednog jezika konstitutivnih naroda Bosne i Hercegovine,  odnosno o poznavanju jezika na kojem se izvodi nastava.  Odluku o broju upisanih studenata u novoj školskoj godini donosi Upravni odbor Univerziteta.

II ciklus

Drugi ciklus studija SLIKARSTVO

 

Prva  godina – prvi semestar

 

Broj časova

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

P

V

U

ECTS

DSL-001

Slikarstvo – metode umjetničkog istraživanja 1

4

4

2

12

DSL-002

Istorija umjetnosti – savremene tendencije umjetnosti XX i XXI vijeka 1

2

0

3

5

DSL-003

Teorija umjetnosti sa estetikom 1

2

0

3

5

                        Izborni predmet / Grupa 1.

 

DSL-004.1

Istraživanje u crtežu 1

 

3

 

 

2

 

 

2

 

 

5

 

DSL-004.2

Skulptura u materijalu 1

DSL-004.3

Digitalna umjetnost 1

                        Izborni predmet / Grupa 2.

 

DSL-005.1

Metodika likovne umjetnosti i stručna praksa 1

 

2

 

 

1

 

 

2

 

 

3

 

DSL-005.2

Pedagogija 1

DSL-005.3

Umjetnost, politika i teorija avangarde 2

2

0

2

3

DSL-005.4

Engleski 1

2

2

2

3

UKUPNO:

15

6

10

30

 

Prva godina –  Drugi semestar

 

Broj časova

 

Šifra predmeta

Naziv predmeta

P

V

U

ECTS

DSL-006

Slikarstvo – metode umjetničkog istraživanja 2

4

4

2

12

DSL-007

Istorija umjetnosti – savremene tendencije umjetnosti XX i XXI vijeka 2

2

0

3

5

DSL-008

Teorija umjetnosti sa estetikom 2

2

0

3

5

                        Izborni predmet

 

DSL-009.1

Istraživanje u crtežu 2

3

2

2

5

DSL-009.2

Skulptura u materijalu 2

DSL-009.3

Digitalna umjetnost 2

                         Izborni predmet

 

DSL-010.1

Metodika likovne umjetnosti i stručna praksa 2

2

1

2

3

DSL-010.2

Pedagogija 2

DSL-010.3

Umjetnost, politika i teorija avangarde 2

2

0

2

3

DSL-010.4

Engleski 2

2

2

2

3

UKUPNO:

15

6

10

30

 

Druga  godina – Treći semestar

 

Broj časova

 

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

P

V

U

ECTS

011.

DSL-011

Slikarstvo – metode umjetničkog istraživanja 3

4

4

2

12

012.

DSL-012

Istorija umjetnosti – savremene tendencije umjetnosti XX i XXI vijeka 3

2

0

3

5

013.

DSL-013

Teorija umjetnosti sa estetikom 3

2

0

3

5

014.

                      Izborni predmet

 

DSL-014.1

Zidno slikarstvo 1

3

2

2

5

DSL-014.2

Osnove savremene skulptorske prakse 1

DSL-014.3

Prošireni prostor slike 1

015.

                       Izborni predmet

 

DSL-015.1

Konzervacija i restauracija 1

2

1

2

3

DSL-015.2

Novomedijske umjetničke prakse 1

DSL-015.3

Umjetnost u javnom prostoru 1

 

UKUPNO:

15

6

8

30

 

Druga  godina – Četvrti semestar

 

Broj časova

 

R.br.

Šifra predmeta

Naziv predmeta

P

V

U

ECTS

016.

DSL-016

Slikarstvo – metode umjetničkog istraživanja 4

4

4

2

12

017.

DSL-017

Istorija umjetnosti – savremene tendencije umjetnosti XX i XXI vijeka 4

2

0

3

4

018.

DSL-018

Teorija umjetnosti sa estetikom 4

2

0

3

4

019.

                       Izborni predmet

 

DSL-019.1

Zidno slikarstvo 2

3

2

2

3

DSL-019.2

Osnove savremene skulptorske prakse 2

DSL-019.3

Prošireni prostor slike 2

020.

                       Izborni predmet

 

DSL-020.1

Konzervacija i restauracija 2

2

1

2

2

DSL-020.2

Novomedijske umjetničke prakse 2

DSL-020.3

Umjetnost u javnom prostoru 2

021.

DSL-021

Završni master rad

0

0

0

5

 

 

15

6

8

30

 

 

Student je dužan kroz semestar sakupiti 30 ECTS , tj. do kraja akademske godine student je dužan sakupiti 60 ECTS, što podrazumijeva položene sve obavezne i onoliko izbornih predmeta koji zajedno s obaveznim ispunjavaju kvotu od sakupljenih 30 ECTS bodova po semestru (odnosno 60 ECTS  po godini).

Student u narednu godinu prelazi sa sakupljenim ukupnim brojem od najmanje 45 ECTS bodova.

III ciklus