bezbjednost

The Faculty of Security and Protection (FBZ) in Banja Luka is a private faculty. It was established under the University Law and the Law on Amendments to University Law, with the aim of providing students with education that is equal to education of this kind in the world.

 

Additional contact info

Address: V kozarske brigade 18
78000 Banja Luka, Republika Srpska
Bosna i Hercegovina

Phone: +387 51 345 910
Email: info@fbzbl.net
Web: www.fbzbl.net

 

I ciklus

III godina

Broj predmeta

NAZIV NASTAVNOG PREDMETA

Godina (časova sedmično)

Ukupno časova

ECTS

bodova

I

II

III

Semestar (časova sedmično)

I

II

III

IV

V

VI

1

Civilna zaštita I

Zajednički program studija

BEZBJEDNOSTI I KRIMINALISTIKE

(1. i 2. godina – I, II, III, i IV semestar)

2+2

 

60

6

2

Zaštita životne sredine

2+2

 

60

6

3

Zaštita od požara i spašavanje

2+2

 

60

6

4

Ekološko pravo

2+2

 

60

6

5

Bezbjednosni menadžment

2+2

 

60

6

6

Civilna zaštita II

 

2+2

60

6

7

Krizni menadžment

 

2+2

60

6

8

Planirnje civilne zaštite

 

2+2

60

6

9

Metodika suzbijanja ekološkog kriminaliteta

 

2+2

60

6

10

Diplomski rad

 

2+2

60

6

Ukupno

 

 

 

 

 

 

600

60

 

III godina

 

Broj predmeta

NAZIV NASTAVNOG PREDMETA

Godina (časova sedmično)

Ukupno časova

ECTSbodova

I

II

III

Semestar (časova sedmično)

I

II

III

IV

V

VI

1

Javna bezbjednost

Zajednički program studija

BEZBJEDNOSTI I KRIMINALISTIKE

(1. i 2. godina – I, II, III, i IV semestar)

2+2

 

60

6

2

Bezbjednosni sistem EU

2+2

 

60

6

3

Sistem privatne bezbjednosti I

2+2

 

60

6

4

Etiologija i fenomenologija ugrožavanja bezbjednosti

2+2

 

60

6

5

Prevencija kriminaliteta

2+2

 

60

6

6

Sistem privatne bezbjednosti II

 

2+2

60

6

7

Krizni menadžemnt

 

2+2

60

6

8

Privatna detektivska djelatnost

 

2+2

60

6

9

Bezbjednosni menadžment

 

2+2

60

6

10

Diplomski rad

 

2+2

60

6

Ukupno

 

 

 

 

 

 

600

60

 

I godina

Broj predmeta

NAZIV NASTAVNOG PREDMETA

Godina (časova sedmično)

Ukupno časova  P+V

ECTS  bodova

I

II

III

IV

Semestar (časova sedmično)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

Uvod u pravo

3+2

             

45+30

8

2

Krivično pravo

3+3

             

45+45

8

3

Org. i nadl. policije

3+2

             

45+30

8

4

Izborni predmet

2+2

             

30+30

6

5

Osnovi ustavnog prava

 

3+2

           

45+30

8

6

Osnovi bezbjednosti i zaštite

 

3+3

           

45+45

8

7

Engleski jezik

 

3+2

           

45+30

8

8

Izborni predmet

 

2+2

           

30+30

6

Ukupno

11+9

11+9

           

600

60

Izborni predmeti

Isem

1.Sociologija

2.Uvod u menadžment

IIsem

1.Informatika

2.Bezbjednosna kultura

 

II godina

Broj predmeta

NAZIV NASTAVNOG PREDMETA

Godina (časova sedmično)

Ukupno časova

ECTSbodova

I

II

III

IV

Semestar (časova sedmično)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

Kriminologija

   

3+2

         

45+30

7

2

Kriminalistika II

   

3+2

         

45+30

8

3

Upravno pravo

   

3+3

         

45+45

9

4

Izborni predmet

   

2+2

         

30+30

6

5

Krivično procesno pravo

     

4+2

       

60+30

9

6

Kriminalistika

     

4+2

       

60+30

9

7

Prekršajno pravo

     

2+2

       

30+30

6

8

Izborni predmet

     

2+2

       

30+30

6

Ukupno

   

11+9

12+8

       

600

60

 

IIIsem

1.Sistem bezbjednosti EU

2.Upravljanje promjenama

IVsem

1.Osnovi ekonomije

2.Tehnike i vještine borenja

 

III godina

Broj predmeta

NAZIV NASTAVNOG PREDMETA

Godina (časova sedmično)

Ukupno časova

ECTSbodova

I

II

III

IV

Semestar (časova sedmično)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

Upravno pravo-pos.dio

       

3+2

     

45+30

8

2

Prevencija kriminaliteta

       

3+3

     

45+45

8

3

Bezbjednosni menadžment

       

3+2

     

45+30

8

4

Izborni predmet

       

2+2

     

30+30

6

5

Privatna bezbjednost

         

3+2

   

45+30

8

6

Maloljetnička delinkvencija

         

3+2

   

45+45

8

7

Organizovani kriminalitet i korupcija

         

3+3

   

45+30

8

8

Izborni predmet

         

2+2

   

30+30

6

Ukupno

       

11+9

11+9

   

600

60

Izborni predmeti

Vsem

1.Upravljanje vanrednim situacijama

2.Etiologija ugrožavanja sistema bezbjednosti

VIsem

1.Javna bezbjednost

2.Viktimologija

 

IV godina

Broj predmeta

NAZIV NASTAVNOG PREDMETA

Godina (časova sedmično)

Ukupno časova

ECTSbodova

I

II

III

IV

Semestar (časova sedmično)

I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

1

Sistemi bezbjednosti i zaštite

           

3+2

 

45+30

8

2

Građansko pravo

           

3+3

 

45+45

8

3

Upravljanje ljudskim resursima

           

3+2

 

45+30

8

4

Sistem zaštite lica i objekata

           

3+2

 

45+30

8

5

Izborni predmet

           

2+2

 

30+30

6

6

Ekološki kriminalitet

             

2+2

30+30

8

7

Krizni menadžment

             

2+2

30+30

8

8

Metodologija istraživanja bezbjednosnih pojava

             

2+2

30+30

8

9

Izborni predmet

             

2+2

30+30

 

10

Diplomski rad

             

4

60

6

Ukupno

           

11+9

12+8

600

60

Izborni predmeti

VIIsem

1.Pravo Evropske unije

2.Terorizam

VIIIsem

1.Detektivska djelatnost

2.Pravo privatne bezbjednosti

 

II ciklus

Plan i program master studija

 

Broj predmeta

OBAVEZNI IZBORNI

NAZIV NASTAVNOG PREDMETA

SEMESTAR

FOND ČASOVA

Broj ECTS

NAČIN

POLAGANJA

Ukupno

Nedeljno

1

O

Metodologija istraživanja bezbjednosih pojava

IX

90

3+3

9

P+U

2

O

Teorija sistema bezbjednosti

IX

90

4+2

9

P+U

3

O

Organizovani kriminalitet

IX

75

3+2

8

P+U

4

I

Izborni

IX

45

2+1

4

P+U

5

O

Bezbjednosni menadžment

X

60

2+2

6

P+U

6

O

Sistem bezbjednosti BiH

X

60

2+2

6

P+U

7

I

Izborni

X

45

2+1

4

P+U

8

 

Studijski istraživački rad

X

45

2+1

4

P+U

9

 

Završni master rad

X

90

2+4

10

P+U

Ukupno

 

600

20

60

 

IZBORNI PREDMETI

1

I

Globalizacija i zaštita životne sredine

IX

45

2+1

4

P+U

2

I

Upravljanje promjenama

IX

45

2+1

4

P+U

3

I

Privatna bezbjednost

X

45

2+1

4

P+U

4

I

Kriminalistika metodika

X

45

2+1

4

P+U

 

III ciklus