ekonomija-1

U okviru studijskog programa usvajaju se potrebna znanja i vjeŠtine, neophodne za sticanje izlaznog profila diplomirani ekonomista, a kroz uvo]enje odgovarajućeg broja izbornih predmeta (posebno u četvrtoj godini studija), studije na ovom programu dobijaju određenu fleksibilnost iz koje proizilazi mogućnost određenih usmjerenja: poslovna ekonomija, menadžment i marketing, turizam, finansije, bankarstvo i osiguranje, računovodstvo i revizija.

Svrha je stvaranje kompetentnih profila za tržište rada, profila za koje bi se relativno brzo našla odgovarajuća radna mjesta (u organima državne i gradske uprave, bankama, računovodstvenim firmama, berzi, osiguravajućim kućama, ekonomskim institutima i sl.).

 

I ciklus

Akademsko zvanje: Diplomirani ekonomista (uz naznaku smjera-modula) – 240 ECTS bodova

 

Moduli:

 • Poslovna ekonomija;
 • Menadžment i marketing;
 • Turizam;
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje;
 • Računovodstvo i revizija.

Nastavni plan i program usmjerenja provodi se tokom četvrte godine opštih akademskih studija.

 

 

I godina – I semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

EP-01

Osnovi ekonomije

O

2

3

6

EP-02

Statistika

O

3

2

6

EP-03

Matematika

O

3

3

7

EP-04

Osnovi menadžmenta

O

2

3

7

EP-05

Engleski jezik 1

O

2

2

4

UKUPNO

    12 13

30

 

 

I godina – II semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

EP-06

Mikroekonomija

O

2

3

7

EP-07

Ekonomika preduzeća

O

2

3

7

EP-08

Računovodstvo

O

2

3

7

EP-09

Sociologija

O

2

2

5

EP-10

Engleski jezik 2

O

2

2

4

UKUPNO

    10 13

30

 

 

II godina – III semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

EP-11

Privredni sistem i ekonomska politika

O

2

3

7

EP-12

Makroekonomija

O

2

3

7

EP-13

Poslovna informatika

O

2

3

6

EP-14

Teorija cijena

O

3

2

6

EP-15

Engleski jezik 3

O

2

2

4

UKUPNO

    11 13

30

 

 

II godina – IV semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

EP-16

Međunarodna ekonomija

O

3

2

7

EP-17

Strategijski menadžment

O

2

3

7

EP-18

Poslovne finansije

O

2

3

6

EP-19

Teorija odlučivanja

O

3

2

6

EP-20

Engleski jezik 4

O

2

2

4

UKUPNO

    12 12

30

 

 

III godina – V semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

EP-21

Operativni menadžment

O

3

3

8

EP-22

Finansijska analiza

O

3

3

8

EP-23

Upravlјanje projektima

O

3

3

8

EP-24

Poslovno pravo

O

2

3

6

UKUPNO

    11 12

30

 

 

III godina – VI semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

EP-25

Monetarne i javne finansije

O

3

3

8

EP-26

Preduzetnički menadžment

O

3

3

8

EP-27

Kvantitativne metode u ekonomiji

O

3

3

8

EP-28

Marketing

O

2

3

6

UKUPNO

    11 12

30

 

 

 

Modul: POSLOVNA EKONOMIJA

 

Akademsko zvanje: Diplomirani ekonomista u oblasti poslovne ekonomije

 

 

IV godina – VII semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

EP-29

Marketing menadžment

O

3

3

8

EP-30

Savremeni privredni sistemi

O

3

3

8

EP-31

Makroekonomska analiza

O

3

3

8

EP-32

Izborni predmet 1*

I

2

3

6

UKUPNO

    11 12

30

* bira se jedan od dva ponuđena: Istraživanje tržišta ili Ekonometrija

 

 

IV godina – VIII semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

EP-33

Mikroekonomska analiza

O

2

3

6

EP-34

Ponašanje potrošača

O

3

2

6

EP-35

Menadžment sistema kvaliteta

O

2

3

7

EP-36

Izborni predmet 2**

I

3

2

6

EP-37

Korporativna društvena odgovornost

O

2

2

5

UKUPNO

    12 12

30

** bira se jedan od dva ponuđena: Savremeni marketing ili Finansijsko računovodstvo

 

 

 

Modul: MENADŽMENT I MARKETING

 

Akademsko zvanje: Diplomirani ekonomista u oblasti menadžmenta i marketinga

 

 

IV godina – VII semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

EP-29

Poslovna analiza

O

3

3

8

EP-30

Menadžment javnog sektora

O

3

3

8

EP-31

Marketing menadžment

O

3

3

8

EP-32

Izborni predmet 1*

I

3

2

6

UKUPNO

    12 11

30

* bira se jedan od dva ponuđena: Spolјnotrgovinsko poslovanje ili Ponašanje potrošača

 

 

IV godina – VIII semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

EP-33

Evropsko poslovanje

O

2

3

7

EP-34

Upravlјanje lјudskim resursima

O

3

2

6

EP-35

Upravlјanje inovacijama

O

2

3

6

EP-36

Izborni predmet 2**

I

3

2

6

EP-37

Korporativna društvena odgovornost

O

2

2

5

UKUPNO

    12 12

30

** bira se jedan od dva ponuđena: Marketing usluga ili Istraživanje tržišta

 

 

 

 Modul: TURIZAM

 

Akademsko zvanje: Diplomirani ekonomista u oblasti turizma

 

 

IV godina – VII semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

EP-29

Osnovi turizma

O

3

3

8

EP-30

Istraživanje turističkih tržišta

O

3

3

8

EP-31

Ekonomika turizma

O

3

3

8

EP-32

Izborni predmet 1*

I

3

2

6

UKUPNO

    12 11

30

* bira se jedan od dva ponuđena: Turizam i zaštita životne sredine ili Istorijsko-kulturno naslјeđe i turizam

 

 

IV godina – VIII semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

EP-33

Menadžment turističke destinacije

O

2

3

7

EP-34

Marketing u turizmu

O

2

3

6

EP-35

Turistička geografija

O

3

2

6

EP-36

Izborni predmet 2**

I

3

2

6

EP-37

Korporativna društvena odgovornost

O

2

2

5

UKUPNO

    12 12

30

** bira se jedan od dva ponuđena: Sportsko-rekreacioni turizam ili Turističke regije svijeta

 

 

 

Modul: FINANSIJE, OSIGURANјE I BANKARSTVO

 

Akademsko zvanje: Diplomirani ekonomista u oblasti finasija, osiguranja i bankarstva

 

 

IV godina – VII semestar

 

<tdstyle=“vertical-align: middle; text-align: center; width: 105px;“>3

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

EP-29

Bazel principi i finansijska stabilnost

O

3

3

8

EP-30

Ekonomika osiguranja

O

3

3

8

EP-31

Upravlјanje osiguravajućim društvima

O

3

3

8

EP-32

Izborni predmet 1*

I

3

2

6

UKUPNO

    12 11

30

* bira se jedan od dva ponuđena: Finansijsko računovodstvo ili Tarife u osiguranju

 

 

IV godina – VIII semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

EP-33

Korporativne finansije

O

2

3

6

EP-34

Upravlјanje rizicima

O

3

2

6

EP-35

Bankarstvo

O

3

2

7

EP-36

Izborni predmet 2**

I

3

2

6

EP-37

Korporativna društvena odgovornost

O

2

2

5

UKUPNO

    13 11

30

** bira se jedan od dva ponuđena: Marketing usluga ili Revizija finansijskih izvještaja

 

 

 

Modul: RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

 

Akademsko zvanje: Diplomirani ekonomista u oblasti računovodstva i revizije

 

 

IV godina – VII semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

EP-29

Finansijska i aktuarska matematika

O

3

3

8

EP-30

Tržište hartija od vrijednosti

O

3

3

8

EP-31

Računovodstvo troškova

O

3

3

8

EP-32

Izborni predmet 1*

I

3

2

6

UKUPNO

    12 11

30

* bira se jedan od dva ponuđena: Računovodstveni informacioni sistemi ili Korporativne finansije

 

 

IV godina – VIII semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

EP-33

Komparativno računovodstvo

O

3

3

8

EP-34

Revizija finansijskih izvještaja

O

3

2

6

EP-35

Specijalni bilansi

O

2

3

5

EP-36

Izborni predmet 2**

I

3

2

6

EP-37

Korporativna društvena odgovornost

O

2

2

5

UKUPNO

    13 12

30

** bira se jedan od dva ponuđena: Marketing usluga ili Finansijsko računovodstvo

 

 

 

II ciklus

Akademsko zvanje: Magistar ekonomije (uz naznaku smjera-modula) – 300 ECTS bodova

 

Moduli:

 • Poslovna ekonomija;
 • Menadžment i marketing;
 • Turizam;
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje;
 • Računovodstvo i revizija.

II ciklus akademskih studija na svim usmjerenjima traje dva semestra u kojima se izučava 7 predmeta i radi završni master rad.

 

 

Modul: POSLOVNA EKONOMIJA

 

Akademsko zvanje: Magistar ekonomije u oblasti poslovne ekonomije

 

 

I godina – I semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MEP-01

Metodologija naučnoistraživačkog rada

O

3

3

8

MEP-02

Korporativno upravlјanje

O

3

3

8

MEP-03

Međunarodni ekonomski odnosi

O

2

3

7

MEP-04

Izborni predmet 1*

I

2

3

7

UKUPNO

    10 12

30

* Izborni predmet 1: Globalizacija ili Međunarodna monetarna ekonomija

 

 

I godina – II semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MEP-05

Evropske ekonomske integracije

O

2

2

5

MEP-06

Savremena trgovina

O

2

2

5

MEP-07

Izborni predmet 2**

I

2

2

5

MEP-08

Završni master rad

O

4

15

UKUPNO

    6 10

30

** Izborni predmet 2: Berzansko poslovanje ili Međunarodno poslovno finansiranje

 

 

 

Modul: MENADŽMENT I MARKETING

 

Akademsko zvanje: Magistar ekonomije u oblasti menadžmenta i marketinga

 

 

I godina – I semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MEP-01

Metodologija naučnoistraživačkog rada

O

3

3

8

MEP-02

Međunarodni menadžment

O

3

3

8

MEP-03

Organizaciono ponašanje

O

2

3

7

MEP-04

Izborni predmet 1*

I

2

3

7

UKUPNO

    10 12

30

* Izborni predmet 1: Evropske ekonomske integracije ili Međunarodno poslovno finansiranje

 

 

I godina – II semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MEP-05

Savremena trgovina

O

2

2

5

MEP-06

Međunarodni marketing

O

2

2

5

MEP-07

Izborni predmet 2**

I

2

2

5

MEP-08

Završni master rad

O

4

15

UKUPNO

    6 10

30

** Izborni predmet 2: Savremeni menadžment ili Globalizacija

 

 

 

Modul: TURIZAM

 

Akademsko zvanje: Magistar ekonomije u oblasti turizma

 

 

I godina – I semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MEP-01

Metodologija naučnoistraživačkog rada

O

3

3

8

MEP-02

Poslovanje turističkih agencija

O

3

3

8

MEP-03

Međunarodni turizam

O

2

3

7

MEP-04

Izborni predmet 1*

I

2

3

7

UKUPNO

    10 12

30

* Izborni predmet 1: Regionalni prioriteti u razvoju turizma ili Poslovanje ugostitelјskih preduzeća

 

 

I godina – II semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MEP-05

Turizam i regionalni razvoj

O

2

2

5

MEP-06

Resursi u turizmu

O

2

2

5

MEP-07

Izborni predmet 2**

I

2

2

5

MEP-08

Završni master rad

O

4

15

UKUPNO

    6 10

30

** Izborni predmet 2: Marketing u ugostitelјstvu ili Putničke agencije

 

 

 

Modul: FINANSIJE, OSIGURANјE I BANKARSTVO

 

Akademsko zvanje: Magistar ekonomije u oblasti finansija, bankarstva i osiguranja

 

 

I godina – I semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MEP-01

Metodologija naučnoistraživačkog rada

O

3

3

8

MEP-02

Finansijsko izvještavanje i poslovno odlučivanje

O

3

3

8

MEP-03

Osiguranje i reosiguranje

O

2

3

7

MEP-04

Izborni predmet 1*

I

2

3

7

UKUPNO

    10 12

30

* Izborni predmet 1: Savremeni menadžment ili Novac i bankarstvo

 

 

I godina – II semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MEP-05

Međunarodno osiguranje

O

2

2

5

MEP-06

Upravlјanje bankarskim poslovanjem

O

2

2

5

MEP-07

Izborni predmet 2**

I

2

2

5

MEP-08

Završni master rad

O

4

15

UKUPNO

    6 10

30

** Izborni predmet 2: Životno osiguranje ili Berzansko poslovanje

 

 

 

Modul: RAČUNOVODSTVO I REVIZIJA

 

Akademsko zvanje: Magistar ekonomije u oblasti računovodstva i revizije

 

 

I godina – I semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MEP-01

Metodologija naučnoistraživačkog rada

O

3

3

8

MEP-02

Finansijsko izvještavanje i poslovno odlučivanje

O

3

3

8

MEP-03

Napredna revizija

O

2

3

7

MEP-04

Izborni predmet 1*

I

2

3

7

UKUPNO

    10 12

30

* Izborni predmet 1: Teorija i analiza bilansa ili Savremeni menadžment

 

 

I godina – II semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

MEP-05

Upravlјačko računovodstvo

O

2

2

5

MEP-06

Međunarodni računovodstveni standardi

O

2

2

5

MEP-07

Izborni predmet 2**

I

2

2

5

MEP-08

Završni master rad

O

4

15

UKUPNO

    6 10

30

** Izborni predmet 2: Aktuarska matematika ili Novac i bankarstvo

 

 

III ciklus

Akademski naziv: Doktor ekonomskih nauka – 480 ECTS bodova (sa dodatkom modula)

 

Moduli:

 • Poslovna ekonomija i menadžment;
 • Finansije, bankarstvo i osiguranje;
 • Međunarodna ekonomija.

Studije na III ciklusu traju 6 semestara (3 godine) u okviru kojih se izučava šest obaveznih i tri izborna predmeta. Od ukupnog broja obaveznih predmeta tri su zajednička za sve module, a preostala tri predmeta obavezna su za svaki modul pojedinačno. Izborne predmete student bira ili mu se dodjeljuju prilikom upisa na studij III ciklusa.

 

Organizuju se kao redovne i vanredne, a sastoje se od časova predavanja i studijsko-istraživačkog rada u toku 15 sedmica u zimskom i ljetnom semestru.

 

 

 

Modul: POSLOVNA EKONOMIJA I MENADŽMENT

 

 

I godina – I semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

 

Metodologija naučnog istraživanja

O

4

3

10

 

Ekonomska analiza

O

4

3

10

 

Ekonometrija

O

4

3

10

UKUPNO

    12 9

30

 

I godina – II semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

 

Savremene teorije finansiranja

O

4

3

9

 

Korporativno upravljanje i strategija

O

4

3

9

 

Upravljanje marketingom

O

4

3

9

 

Studijsko istraživački rad

O

3

3

UKUPNO

    12 12

30

 

II godina – III semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

 

Izborni predmet 1*

I

3

3

9

 

Izborni predmet 2*

I

3

3

9

 

Izborni predmet 3*

I

3

3

9

 

Prijava doktorske disertacije – prva radionica

O

 

 

3

UKUPNO

    9 9

30

* Izborni predmeti: Mikroekonomska analiza,

Organizacioni dizajn i ponašanje,
Strateško planiranje,
Liderstvo u ekonomiji,
Savremene korporativne finansije,
Kompenzacijski menadžment,
Kvalitet i upravljanje poslovnim procesima,
Preduzetničke strategije i MSP,
Privredni razvoj

 

 

II godina – IV semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

 

Odbrana prijedloga projekta doktorske disertacije

O

   

10

 

Referisanje o napretku istraživanja

O

   

10

 

Naučni članak i prvi doktorantski kolokvijum

O

   

10

UKUPNO

       

30

 

III godina – V semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

 

Mjesečno referisanje o napretku istraživanja

O

   

20

 

Drugi doktorantski kolokvijum

O

   

10

UKUPNO

       

30

 

III godina – VI semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

 

Doktorska disertacija

O

   

30

UKUPNO

       

30

 

 

 

Modul: FINANSIJE, BANKARSTVO I OSIGURANJE

 

 

I godina – I semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

 

Metodologija naučnog istraživanja

O

4

3

10

 

Ekonomska analiza

O

4

3

10

 

Ekonometrija

O

4

3

10

UKUPNO

    12 9

30

 

I godina – II semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

 

Monetarna ekonomija i savremeno bankarstvo

O

4

3

9

 

Međunarodne finansije

O

4

3

9

 

Upravljanje rizicima u osiguranju

O

4

3

9

 

Studijsko istraživački rad

O

3

3

UKUPNO

    12 12

30

 

II godina – III semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

 

Izborni predmet 1

I

3

3

9

 

Izborni predmet 2

I

3

3

9

 

Izborni predmet 3

I

3

3

9

 

Prijava doktorske disertacije – prva radionica

O

 

 

3

UKUPNO

    9 9

30

* Izborni predmeti: Investiciono odlučivanje i finansijska intermedijacija,

Savremeno finansijsko izvještavanje,
Upravljačko računovodstvo,
Napredna revizija II,
Upravljanje korporativnim finansijama,
Politika dobiti,
Bazel principi,
Međunarodna finansijska tržišta.

 

 

II godina – IV semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

 

Odbrana prijedloga projekta doktorske disertacije

O

   

10

 

Referisanje o napretku istraživanja

O

   

10

 

Naučni članak i prvi doktorantski kolokvijum

O

   

10

UKUPNO

       

30

 

III godina – V semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

 

Mjesečno referisanje o napretku istraživanja

O

   

20

 

Drugi doktorantski kolokvijum

O

   

10

UKUPNO

       

30

 

III godina – VI semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

 

Doktorska disertacija

O

   

30

UKUPNO

       

30

 

 

 

Modul: MEĐUNARODNA EKONOMIJA

 

 

I godina – I semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

 

Metodologija naučnog istraživanja

O

4

3

10

 

Ekonomska analiza

O

4

3

10

 

Ekonometrija

O

4

3

10

UKUPNO

    12 9

30

 

I godina – II semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

 

Međunarodna ekonomija

O

4

3

9

 

Razvojna i regionalna ekonomija

O

4

3

9

 

Globalizacija i internacionalizacija poslovanja

O

4

3

9

 

Studijsko istraživački rad

O

3

3

UKUPNO

    12 12

30

 

II godina – III semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

 

Izborni predmet 1

I

3

3

9

 

Izborni predmet 2

I

3

3

9

 

Izborni predmet 3

I

3

3

9

 

Prijava doktorske disertacije – prva radionica

O

 

 

3

UKUPNO

    9 9

30

* Izborni predmeti: Međunarodna trgovina,

Međunarodne finansije,
Međunarodno bankarstvo,
Konkurentnost nacionalnih privreda,
Svjetski privredni ciklusi,
Svjetski privredni sistemi.

 

 

II godina – IV semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

 

Odbrana prijedloga projekta doktorske disertacije

O

   

10

 

Referisanje o napretku istraživanja

O

   

10

 

Naučni članak i prvi doktorantski kolokvijum

O

   

10

UKUPNO

       

30

 

 

III godina – V semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

 

Mjesečno referisanje o napretku istraživanja

O

   

20

 

Drugi doktorantski kolokvijum

O

   

10

UKUPNO

       

30

 

 

III godina – VI semestar

 

Šifra predmeta

Predmet

Izbornost

Predavanja

Vježbe

ECTS

 

Doktorska disertacija

O

   

30

UKUPNO

       

30