Na Nezavisnom univerzitetu Banjaluka u utorak, 5. decembra 2017. godine Zdravko Todorović odbranio je doktorsku disertaciju na Fakultetu za političke nauke. Disertacija „Geopolitičke perspektive integracija Zapadnog Balkana s posebnim osvrtom na Bosnu i Hercegovinu“ odbranjena je pred Komisijom koju su činili: mentor prof. dr  Luka Todorović, prof. dr Momčilo Sakan i prof. dr Miloš Šolaja.

NUBL