U SRP „Zasavica“, održan je 19.09.2015. godine sastanak povodom saradnje Univerziteta iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Slovenije i Hrvatske na izradi projektnih aplikacija po pozivu Erasmus+ programa.
Sastanku su prisustvovali:
– Prof. dr Željko Tomanović i prof. dr Siniša Đurašević, Univerzitet u Beogradu,
– Prof. dr Dragana Vukov, Univerzitet u Novom Sadu,
– Prof. dr Snežana Simić i prof. dr Vladica Simić, Univerzitet u Kragujevcu,
– Prof. dr Drago Kraljević, Univerziteta u Osjeku,
– Prof. dr Jasmina Ibrahimpašić, prof. dr Azra Bećiraj i prof. dr Ifet Šišić, Univerzitet u Bihaću,
– Prof. dr Radoslav Dekić i Svjetlana Lolić, Univerzitet u Banjoj Luci,
– MSc Nina Globovnik i Jerneja Florjanc, Univerzitet u Mariboru,
– Doc. dr Slobodanka Pavlović, Nezavisni Univerzitet Banja Luka, i
domaćini skupa predstavnici Fakulteta za primenjenu ekologiju Futura prof. dr Jordan Aleksić,  sekretar Vesna Vandić, koordinator master i doktorskih studija Mesud Adžemović, MSc Nevena Božić, MSc Ivana Petrić, MSc Dimitrije Aleksić i Dušan Jakovljević.
Dogovorena je saradnja univerziteta na izradi projektnih aplikacija u oblasti visokoškolskog obrazovanja i mobilnosti studenata na čijoj će izradi učestvovati predstavnici pomenutih univerziteta.
Nakon zvaničnog dijela, učesnici sastanka su imali priliku da obiđu rezervat i ogledno polje Fakulteta Futura u toku koga su se razvile i neke nove ideje za dalju međusobnu saradnju.

Sastanak Erasmus+Erasmus+

NUBL

Leave a Comment