Povodom dana Nezavisnog univerziteta Banja Luka, Fakultet za ekologiju, u četvrtak 23.05.2019., organizuje ekološku radionicu na temu „Zaštita Vrbasa“, na lokaciji Vrbas kampa u Rekavicama.

Cilj nam je okupiti predstavnike srednjih škola, studente, profesore, predstavnike nadležnih ministarstava, predstavnike sportskih klubova koje svoje aktivnosti provode na vodi i pored vode, predstavnike grada, gradske uprave, ali i privatne i javne  institucije i organizacije  koje se direktno vezuju za zaštitu životne sredine i zaštitu voda, da bismo diskutovali o zagađenju rijeke Vrbas i mogućim rješenjima.

Specifični ciljevi ove radionice su prvenstveno razvijanje mišljenja i stavova kod srednjoškolaca; podizanje svijesti o zaštiti Vrbasa; mogućnost da svako da svoj lični doprinos u identifikovanju i rješavanju problema, ali i inicijativa da se konkretno nešto i uradi. 

Svjedoci smo da se u posljednje vrijeme dešava veliki broj ekoloških incidenata, uključujući i problem oko zagađenosti vodotoka, te na ovaj način planiramo saznati šta srednjoškolci ali i određena ciljna grupa starijih, znaju i misle o tome. 

Događaj je otvorenog tipa ali sa organičenim brojem mijesta.

 

Popunjenu prijavu za učešće slati na mail slobodanka.pavlovic@nubl.org najkasnije do 20.05.2019.

 

 RADIONICA prijava za ucesce

NUBL

Leave a Comment