Predsjednik Instituta za naučno-istraživački rad doc. dr Mirjana Stojanović-Trivanović kao gostujući profesor održaće predavanja na Ludwigshafen University of Applied Sciences u Njemačkoj, u vremenu od 1-15 novembra 2015 godine.

Teme predavanja su:
– Uloga Centralne banke u BH i poređenje CB BH sa centralnim bankama u svijetu;
– Savremeni bankarski menadžment i bankarska supervizija.

Course Description

 

Day

Date

Time

Room

The Role of Central Bank in Bosnia and Herzegovina – comparison with CBs all over the world

Organization and main features of Central Bank in Bosnia Herzegovina  

Tue

03.11.2015

16:00 – 19:10

A 103

Organization and main features of Central Bank in other EU countries

Thu

05.11.2015

16:00 – 19:10

A 104

Contemporary banking management and banking management in Bosnia and Herzegovina

Banking system and role of the banks in general

Mon

09.11.2015

16:00 – 19:10

A 302

Contemporary banking management and role of Banking supervision

Tue

10.11.2015

16:00 – 19:10

A 104

Ludwigshafen University of Applied Sciences www.hs-lu.de