Unapređenje i kontinuirano poboljšanje kvaliteta visokog obrazovanja;
Povećanje efikasnosti studiranja
Razvijanje ključnih kompetencija učesnika u obrazovnom procesu;
Unapređenje nastavnih planova i programa prilagođavanjem stvarnim potrebama privrede i društva;
Usklađivanje politike obrazovanja sa potrebama tržišta rada;
Unapređenje naučno – istraživačkog i umjetničkog rada;
Kontinuirana modernizacija i informatizacija procesa obrazovanja;
Afirmisanje principa cjeloživotnog učenja;
Razvijanje i uvođenje modela visokog obrazovanja učenjem na daljinu;
Kontinuirano doprinositi razvoju lokalne i širih društvenih zajednica.