U sastavu Fakulteta za bezbjednost i zaštitu osnovan je i Naučno-istraživački institut za bezbjednost i upisan u Registar naučno-istraživačkih organizacija pod brojem: 32, kod Ministarstva nauke i tehnologije Republike Srpske, po Rješenju br: 19/6-040/050-2/12, od 28.06.2012. godine.
Kroz kontinuirani profesionalni razvoj i istraživanje u okviru našeg Naučno-istraživačkog instituta stvaramo dinamičnu obrazovnu zajednicu koja je usmjerena na stalno poboljšanje procesa obrazovanja.